In the end…

9/6 19:07

I tried so hard and got so far.
But in the end it doesn't even matter.
I had to fall to lose it all.
But in the end it doesn't even matter.

(null)
Det är strängt förbjudet att kopiera bilden i detta inlägg.